Investicija v energetsko sanacijo Pr Hladet

Glavni cilj/namen operacije:

Energetska sanacija gostilne in pizzerije Pr Hladet

Podjetje Gostilna in pizzerija Pr Hladet Marko Jerlah s. p. je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Gostilne in pizzerije Pr Hladet«.

V Gostilni in pizzeriji Pr Hladet so bili izvedeni sledeči ukrepi energetske in snovne učinkovitosti:

pr hladet zunaj po prenovi
  • toplotno je bil izoliran zunanji ovoj stavbe, 
  • dotrajano stavbno pohištvo je bilo zamenjano z novimi, sodobnimi stekli s tro-slojno zasteklitvijo,
  • izvedel se je prehod na ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode s toplotno črpalko voda/voda,
  • vgrajeni so bili sistemi prezračevanja z rekuperacijo odpadnega zraka,
  • grelna telesa so se opremila s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami,
  • vgrajene so bile varčne vodne armature in izvedeni drugi ukrepi varčevanja s pitno vodo,
  • izvedel se je prehod na razsvetljavo LED in avtomatski prižig svetil,
  • vgrajena je bila sončna elektrarna, 
  • izvedel se je nakup opreme in uvedeni ukrepi na področju zmanjšanja količine in ločevanja odpadkov. 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si

Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo